حضور تاپ مت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت تاپ مت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست بار دیگر با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان محترم روبرو شد.

وظیفه ی خود می دانیم از حضور گرم شما همچون سالهای گذشته تشکر و قدردانی بعمل آوریم و به اطلاع شما برسانیم تمام تلاش ما بر جلب رضایت شما می باشد.

شرکت تاپ مت در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست