حضور تاپ مت در نُهمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها،موکت،فرش ماشینی و صنایع وابسته

شرکت تاپ مت در نُهمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها،موکت،فرش ماشینی و صنایع وابسته بار دیگر با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان محترم روبرو گردید.

به همین منظور وظیفه خود می دانیم از حضور گرم شما تشکر و قدردانی به عمل آوریم و به اطلاع شما برسانیم تمام تلاش ما بر جلب رضایت شما می باشد.

تولید ملی – نوآوری – کیفیت برتر