حضور تاپ مت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شرکت تاپ مت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست بار دیگر با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان محترم روبرو گردید.

به همین منظور وظیفه خود می دانیم از حضور گرم شما تشکر و قدردانی به عمل آوریم و به اطلاع شما برسانیم تمام تلاش ما بر جلب رضایت شما می باشد.

تولید ملی – نوآوری – کیفیت برتر